Hendrik » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Genres in de jeugdliteratuur

Dit artikel behandeld summier de genres in de Jeugdliteratuur. Voor een uitgebreidere weergave kan men onderstaande bron aanschaffen.

Het OVUR-model: Didactisch model

Het didactische model OVUR, dat vooral gebruikt wordt in lessen Mondelinge taalvaardigheid (MTV) staat voor Oriëntatie, Voorbereiding, Uitvoering en reflectie. Ik zal elk van deze onderdelen nader toe…

Werkwoorden vervoegen in het Zweeds

Werkwoorden vervoegen in het Zweeds is vergeleken met het Nederlands zeer eenvoudig. Maar toch kent het Zweeds hierin weer andere trucjes die het Nederlands niet kent. In dit artikel krijgt u een les…

Zweeds: Het aangehecht lidwoord

In het Nederlands kennen wij het begrip aangehecht lidwoord niet. In de Noord-Germaanse talen, oftewel het Zweeds, Noors en Deens is het aangehecht lidwoord wel iets wat onderdeel uitmaakt van de taal…

Meervoud in het Zweeds

In het Nederlands is het maken van een meervoud betrekkelijk eenvoudig vergeleken bij het Zweeds. Waar wij meestal de uitgang -en of s achter een woord plakken, of er een ander woord van maken, kent m…

Bijvoeglijk naamwoord in het Zweeds

In de Scandinavische talen waar het Zweeds deel uit van maakt hebben alle naamwoorden een vorm. Ook de bijvoeglijke naamwoorden hebben een vorm die afhankelijk is van het woord dat erachter staat. In…

De X en Y theorie van McGregor

McGregor heeft twee theorieën beschreven. De zogenaamde X-en Y-theorie. De X-theorie gaat uit van het slechte van de mens, terwijl de Y-theorie juist uitgaat van het goede van de mens. Deze theorie wo…

Een bouwplan van een tekst maken

Een goede auteur maakt voor dat hij gaat schrijven eerst een bouwplan van zijn tekst. In dit bouwplan zet hij uiteen wat het Thema is en op welke vragen hij antwoord wil geven. Wanneer hij zijn bouwpl…

De Zweedse taal

Het Zweeds (svenska) is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 9 miljoen sprekers. Het is de officiële taal van Zweden (8,8 miljoen sprekers) en een van de officiële talen van Finland…

Literatuur: De Romantiek

In dit artikel de Romantiek als literaire stroming in Europa. Ik verdeel het artikel in drie delen: De universele Romantiek, de zwarte romantiek en de nationalistische romantiek. Van elke deelstroming…